CSR@SGH

Celem projektu CSR @SGH jest propagowanie idei społecznie odpowiedzialnego biznesu wśród studentów warszawskich uczelni oraz promocja firm, które już z sukcesem stosują praktyki CSRowe.

CSR@SGH

Celem projektu CSR @SGH jest propagowanie idei społecznie odpowiedzialnego biznesu wśród studentów warszawskich uczelni oraz promocja firm, które już z sukcesem stosują praktyki CSRowe. Odbywa się to na zasadzie warsztatów i wykładów, prowadzonych przez osoby, które na co dzień zajmują się CSRem w swoich organizacjach.Podczas tych spotkań, uczestnicy mają okazję dowiedzieć się co w praktyce powinno się robić, żeby móc określić swoją firmę jako społecznie odpowiedzialną. Ta wiedza może pomóc im w przyszłości, gdy będą zakładać własne przedsiębiorstwa lub gdy po prostu będą wybierać firmę, w której chcieliby pracować.

Zobacz zdjęcia